Varius

Varius frekvensstyrda hydraulsystem

Oilmeks nyutvecklade teknik bygger på en unik metod för styrning av hydraulaggregat. Frekvensen på elmotorn styrs helt efter behoven, vilket ger en rad positiva effekter:

  • Driftsäker Varius-teknik ger färre driftstörningar
  • Noggrannare styrning ger möjlighet till processoptimering med ökad produktion och bättre slutprodukt
  • Avsevärt lägre energiförluster. Vid cylinderdrifter sänker Varius oftast energiförbrukningen med 50-90 %
  • Högre säkerhet då färre slangar och komponenter ger mindre risk för läckage och brand
  • Lägre underhållskostnader: Färre komponenter och ingen kylare ger längre livslängd på oljan och det övriga systemet
  • Lägre ljudnivå och svalare system ger bättre arbetsmiljö
  • Mjukare gång ger även mindre slitage ute i maskinen

Varius frekvensstyrda hydraulsystem

Kunskap och förmåga

Utvecklingen av Varius bygger på Oilmeks stora kunskap om hydraulsystem och modern styr- och reglerteknik. Vårt sätt att beräkna, dimensionera och programmera systemen, tillsammans med att vi utnyttjar dagens tekniskt intelligenta komponenter, är viktiga förutsättningar för innovationen.

Frekvensstyrning

Variussystemet ger hela tiden maskinen exakt den energi och styrning som behövs. Det här är morgondagens teknik – det är så här alla hydraulsystem kommer att se ut i framtiden. Därför har vi tagit till oss tekniken fullt ut och bygger i stort sett bara med frekvensstyrda system. Där vi installerat Variussystemen har vi oftast överträffat kundens förväntningar och intresset från marknaden är mycket stort.
Variussystem Oilmek

Varje Variusapplikation är unik

Inför beräkningen av Variussystemen loggar och tolkar vi kundens process. Detta är av största betydelse för att kunden ska få exakt rätt applikation med så hög verkningsgrad som möjligt. Med hjälp av loggarna kan vi även beräkna möjlig energibesparing, samt ge förslag på övriga förbättringar som kan göras i systemet.

God ekonomi med Varius

Återbetalningstiden för investeringen är kort. Ofta blir den mellan ett och tre år.

Mer information

För mer information kontakta någon av våra säljare eller läs om Varius på metal-supply.se