Ackumulator Service Center

Oilmek AB är sedan hösten -21 Sveriges första Parker Hannifin Certifierade Ackumulator Service Center.

Oilmek AB har specialutbildade servicetekniker med hög kompetens och rätt utrustning inom ackumulatorteknik och reglering. Resultatet är minskad risk för olyckor och skydd för anställda, samt bättre funktion i hydraulsystemet.

Säkerhet främst:
Expertkunskap inom ackumulatorteknik och reglering.

Ökad produktivitet:
Med minskad inspektionstid och förebyggande underhåll, ökas tillförlitligheten och skyddar hydraulsystemet mot prestandaförluster.

Lagstiftningsöverensstämmelse och certifiering av alla delar av systemet:
Omcertifiering av hydrauliska ackumulatorer, tillhandahållande av spårningssystem, dataövervakning och registrering. Vi optimerar kunddokumentation för att uppfylla lagkrav.

Tjänster:
Systemförbättring, ackumulatorunderhåll, ackumulatorbyte, omcertifiering och förladdning. Även mobilt på plats.

Spårbarhet och effektivisering:
Genom PTS (Parker Tracking System) förenklas schemaläggning av ackumulatorunderhåll enligt gällande lagstiftning.

Vi har ett stort lagerupplägg av ackumulatorer, reservdelar och säkerhetsblock från Parker, från 0,05 l till 50 l.

Välkommen till Oilmek AB – Vår kunskap Er framgång.