GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation)

Dataskyddsförordningen (GDPR) innebär förändringar i ett företags skyldigheter gällande insamling, lagring och spridning av personuppgifter.

Vi på Oilmek värnar om våra kunder, leverantörer och anställda. Det innebär att vi alltid ser till att samla in personlig information på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till er integritet.

Vi behandlar enbart personuppgifter bestående av namn och kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer) och vi följer reglerna om ändamål och rättslig grund för behandling av uppgifterna.