Munksjö Paper

”Det är konstigt att inte ännu fler bruk satsar på energi- och processoptimering med hjälp av hydraulik. För mig är det självklart att man inte ska köra sina hydraulaggregat på max hela tiden. Och när man dessutom får ut bättre produktion, så är det helt klart vilken väg vi väljer i framtiden. Man måste våga satsa på det nya.”
Munksjö Paper
Munksjö Paper AB, Billingsfors

Variussystemen går som klockor

Munksjö Paper i Billingsfors är ett specialpappersbruk som tillverkar tunna pappersfolier. Företaget installerade 2011 sitt första hydraulaggregat med Variussystemet, vilket följdes av ytterligare ett. Denna gång ett system vid kedjeinmatningen till flistuggen. Nu är flera investeringar aktuella.

Peder Ljungquist är underhållsingenjör vid sulfatfabriken och han är mycket nöjd med de nya aggregaten.
– Våra Variussystem går som klockor, vi har inte haft ett enda problem med dem. De arbetar otroligt mjukt och fint.
Totalt innebär det att vi sparar massor av energi, uppskattningsvis upp mot 35 % av förbrukningen per utbytt aggregat.
– Genom att använda frekvensstyrda aggregat har vi fått större kontroll över processerna. Nu har vi en noggrann reglering över ett
betydligt större område. Det gör att vi får ut mer ur maskinerna per dygn.

Peder berättar att operatörerna inte längre behöver fokusera så mycket på tvättpressen VPD, eftersom det nya styrsystemet hela tiden arbetar i rätt område. De behöver heller inte gå över till manuell styrning vid växling av massakvaliteten, vilket också ger en stor besparing. Och på de nya aggregaten vid flistuggen ger systemets mjukstarter betydligt mindre slitage på kedjorna.

Bättre slutprodukt

Den exakta och stabila styrningen gör att företaget nu får ut en avsevärt bättre kvalitet på sina slutprodukter. Det var en överraskande effekt som man inte hade räknat med.
– Det är konstigt att inte ännu fler bruk satsar på energi- och processoptimering med hjälp av hydraulik, säger Peder. För mig är det självklart att man inte ska köra sina hydraulaggregat på max hela tiden. Och när man dessutom får ut bättre produktion, så är det helt klart vilken väg vi väljer i framtiden. Man måste våga satsa på det nya.

– Energioptimering är ett måste i vår bransch och vi tänker ständigt på detta. Tidigare har hydrauliken varit på efterkälken när det gäller frekvensstyrning, men inte nu längre. Tack vare de lyckade installationerna har Oilmek fått fler uppdrag här på bruket och vi har flera maskiner som är aktuella för byten, säger Peder.

Snabb återbetalning och bättre arbetsmiljö

Den ekonomiska biten också är fördelaktig. Munksjö Paper tjänar in hela investeringen på ett par år bara med den minskade strömförbrukningen. Och bruket sparar dessutom stora pengar på minskade tvättförluster – det är faktiskt här de riktigt stora pengarna ligger. Variusaggregaten behöver ingen kylning, till skillnad mot de gamla. Även ljudnivån har sänkts betydligt, det hörs knappt att aggregaten går.

Om samarbetet med Oilmek säger Peder Ljungquist:
– Installationerna gick snabbt och effektivt. De tog cirka tre dagar och aggregaten fungerade perfekt från start. Oilmek programmerade och optimerade systemen i sin verkstad, så det var bara att plocka in alltihop. Alla parametrar stämde från början.