Trollhättan Energi

Nu känner jag mig betydligt lugnare

Trollhättan Energi har tre anläggningar där man omvandlar skogsråvara till värmeenergi för sitt fjärrvärmenät. Vid två av anläggningarna har man installerat nya Variusaggregat som nu styr bränsleinmatningen 24 timmar om dygnet året runt.

Magnus Blomster är driftchef för de tre anläggningarna och ansvarade för investeringarna. Det största och viktigaste värmeverket ligger på Stallbackaområdet i Trollhättan.
– Bränsleinmatningen är den viktigaste och känsligaste delen i hela processen, säger Magnus. Den måste fungera perfekt hela tiden. Detta klarade vårt gamla system inte av. Efter flera försök att renovera och bygga om inmatningen, så bestämde vi oss för att helt enkelt byta ut den. Det blev Oilmek som fick uppdraget efter att ha presenterat sitt Variussystem för oss. Installationen har vi inte ångrat en dag och jag känner mig betydligt lugnare nu än tidigare.

Trollhättan Energi
Magnus Blomster, Trollhättan Energi

Snabb installation

– Oilmek gjorde flödes- och tryckmätningar på det gamla systemet och konstaterade att vi läckte energi både bildligt och bokstavligt, berättar Magnus. De gjorde därefter en rekordsnabb installation i september 2012 vid Stallbackaverket. Hydraulaggregat, ventiler, kolvar och oljeledningar installerades på tre dagar. Variusanläggningen, med fyra varvtalsreglerade hydraulstyrda stångmatare, förser därefter en flispanna på 27 MW med 850 kubikmeter bränsle per dygn som växlas ut till Trollhättans fjärrvärmenät. Anläggningen går hur bra som helst. Vi har faktiskt överkapacitet på bränsleinmatningen nu. Även om två matare skulle stanna, så skulle vi klara 80 % av behovet med hjälp av de två återstående. Det hade vi aldrig klarat med det tidigare systemet.

Trollhättan Energi
Trollhättan Energi

Effektivt och driftsäkert

– Vi har fått en mängd positiva effekter, säger Magnus Blomster. Effektiviteten och driftsäkerheten i vår produktion har ökat betydligt och vi har knappast några driftstopp nu. Varius har flera smarta funktioner och det är en fördel att kunna välja att ha en del av automationen i frekvensomriktaren. Hela systemet är robust och rent, inga läckage över huvud taget. Dessutom sparar vi mycket energi och olja. Eftersom systemet inte utvecklar någon värme, så har vi inget behov av den tidigare installerade oljekylaren och sparar energi där också. Vi har heller aldrig fyllt på någon olja sedan starten.

Det första Variussystemet hos Trollhättan Energi har följts av ytterligare två installationer och en konvertering av ett befintligt system. Det vittnar om att företaget tror på att detta är framtidens system för att optimera sina processer.