PRESS

Oilmeks VD Conny Henriksson höll ett föredrag på Hydraulikdagarna vid Linköpings Universitet den 16 – 17 mars 2015.

Facktidningen Fluid Scandinavia skriver efter konferensen:

”Conny Henriksson från Oilmek i Skövde och Uddevalla berättade hur man gått från att tidigare bygga industriella hydrauliksystem enligt traditionellt koncept med variabla pumpar av konstanttryckstyp till att i stället bygga system med fasta pumpar och med variabla elmotorer, dvs. elmotorer med frekvensstyrning.
– Mycket av hydraulsystemens intelligens har vi flyttat ut från hydraulikkomponenterna till frekvensomriktaren. Med denna kan vi styra såväl flödet som trycket beroende på applikation, säger Conny vidare. Vi slipper därmed mycket tryckfall i systemen och elmotorn får jobba med en avsevärt bättre verkningsgrad.
Oilmek säljer systemen under det egna varunamnet Varius, och marknadsför systemen med en
möjlig besparingspotential på 50 % – 90 % (vilket låter fullt möjligt, red. anmärkning).
Conny berättar att i början var det svårt att marknadsföra och sälja den nya tekniken med fast pump och variabel elmotor. Kunderna, det vill säga industrin, var mycket skeptiska men idag efter 4 år har det lossnat.
– Fram till idag har vi levererat ca 70 st. hydraulsystem enligt vår Variusprincip, säger Conny slutligen.

Lennart Strandberg

 

Lennart Strandberg avslutar sin artikel med ”Konferensen gav en lagom mix mellan föredrag från den forskning som sker vid universiteten och föredrag från företag som är direkt applicerbara exempel för industriellt bruk”.